събота, 18 януари 2014 г.

Синапеното масло в Аюрведа - Ayurvedic uses of mustard oil

Синапеното масло в Аюрведа


1 . Ползи за косата : В Аюрведа синапено масло е признато за изключително добро средство за косата. Съществените мастни киселини като линолова киселина ( омега -6 мастни киселини ) и някои други компоненти , намиращи се в това масло го правят ефективно естествено средство за лечение на косопад, преждевременно побеляване , слаба и безжизнена коса прави . Използването синапено етерично масло върху скалпа засилва естествената пигментация и витализира космените фоликули , като действа върху корените . По този начин  предпазва от ранно побеляване и ви помага в поддържането на естествената тъмна коса , дори в края на 40-те или началото на 50-те години .

Леко се загряват 3 до 4 капки етерично синапено  масло, смесено със сусамово масло и нежно масажирайте върху скалпа ви . Оставете тази смес за около час и измийте косата с мек шампоан или билков шикакай за подхранване на скалпа , намаляване на падането на косата, подобряване на кръвообращението, подхранване на косата , укрепва на корените , засилвайки естествения  блясък.

 
2 . Ползи за дихателната система : Синапеното етерично масло обикновено се използва като муколитично в много части на света . Билки и зеленчуци като уасаби , хрян и латинка , заедно с етерични масла, които се използват като традиционните муколитиците и са доказано ефективни при разпада на слизестите наноси и помагащи на синусовия дренаж при хроничен синузит . Антимикробните свойства на синапените етерично- маслени асистенции се борят с множество патогенни микроорганизми и микроби, които влошават синузита и някои други респираторни проблеми като бронхит , астма и туберкулоза .
Според Аюрведа
респираторни проблеми, като настинка, кашлица , синузит, бронхит и астма са причинени поради дисбаланс или увеличаване на  кафа отговорна за задържане на течности , задръстванията , храчките и слизестите наноси. Синапеното етерично масло е известно с намаляването на кафа енергията  и се използва като отлично средство за аюрведично лечение на такива респираторни проблеми.Смесете две капки синапено етерично масло с малко кокосово масло и  загрейте . Масажирайте тази билкова смес върху гърдите , гърба и гърлото помага за разхлабване на лигавичните  наноси , премахване на храчки от белите дробове и дихателните пътища и помага за  безпроблемно дишане. Можете също така да добавите 2-3 капки етерично синапено масло в топлата вода за къпане , това прави чудеса при респираторни заболявания и някои други белодробни проблеми.

3 . Ползи за кожата : Синапеното етерично масло е било използвано за масажиране в продължение на много векове .При нежно масажиране  върху кожата след смесване на две капки синапено етерично масло с масло от жожоба ,сместа помага за увеличаване на циркулацията на кръвта със загряващите си свойства , помага за отваряне на порите и подпомага при елиминиране на токсините в тялото чрез потта . Това етерично масло е с високо ниво на витамин E , който насърчава здрава кожа , овлажнява кожата, предпазва кожата от вредните ултравиолетови лъчи , както и ефективно лечение на петна , бръчки и фини линии.

 4 . Ползи за цялата система : За  масаж  на корема се използват  2 капки синапено масло смесено със сусамово масло.Това  може да помогне за изгарянето на излишните мазнини , стимулира по-бързо храносмилане чрез насърчаване на секрецията на храносмилателни сокове и помага при лечение на запек , газове и газове в червата .
Синапеното
етерично масло прониква дълбоко в кожата и е мощно аюрведично средство за лечение на излишната вата основаваща се на  нервни проблеми и кафа базирани проблеми като възпаление и задържане на течности. Смесете две капки синапено масло с кокосово масло и нежно масажирайте с кръгови движения върху засегнатите райони за лечение на ревматизъм , лумбаго , болки в гърба , главоболие и възпаление. Добавянето на 1 капка от това масло в чаша топла вода може да служи като изключителна гаргара за защита на зъбите и венците от микроби.Това е едно отлично масажно масло особено през зимата. За да се запази топло тялото, синапеното масло задейства функционирането на мускулите и помага при лечение на изтръпване със своите дразнещи свойства .
 


Поръчай от тук или от тук

Ayurvedic uses of mustard oil


 

1. Benefits to the hair: Ayurvedic Mustard oil is extremely good for hair. The essential fatty acids like linoleic acid (an omega-6 fatty acid) and certain other components present in this oil makes it an effective natural remedy for treating hair loss, premature graying, dull and lifeless hair. Using Mustard essential oil on your scalp augments natural pigmentation and vitalizes your hair follicles by acting on the roots. This way it prevents early graying and helps you in maintaining a natural dark hair even in your late 40s or early 50s.

Slightly heat 3 to 4 drops of Mustard essential oil blended with sesame oil and gently massage it on your scalp. Leave this blend for about an hour and wash your hair with a mild herbal shampoo or shikakai for nourishing your scalp health, reducing hair fall, enhancing blood circulation, conditioning your hair, strengthening the roots, augmenting its natural shine and to lessen the more salt than pepper on your head.

2. Benefits to the respiratory system: Mustard essential oil is generally used as a mucolytic in many parts of the world. Herbs and vegetables like wasabi, horseradish and nasturtium along with essential oils that are used as traditional mucolytics and are proved effective in breaking up mucous deposits and help sinus drainage in chronic sinusitis. The antimicrobial property of Mustard essential oil assists in combating numerous pathogenic organisms and microbes that worsen sinusitis and certain other respiratory problems like bronchitis, asthma and tuberculosis.

On an Ayurvedic perspective respiratory problems like cold, cough, sinusitis, bronchitis and asthma are caused due to imbalance or increased kapha dosha responsible for fluid retention, congestion, phlegm and mucous deposits. Mustard essential oil is known to pacify and reduce kapha energy and it is used as an excellent Ayurvedic remedy for treating such respiratory problems.

Blend 2 drops of Mustard essential oil with little coconut oil and heat it. Massage this herbal blend on your chest, back and throat for loosening mucous deposits, removing phlegm from lungs and respiratory tract and to help trouble-free breathing. You can also add 2 to 3 drops of Mustard essential oil in hot bathing water that can work wonders on respiratory ailments and certain other pulmonary problems.

3. Benefits to the skin: Mustard essential oil has been in use for massaging for many centuries. When gently massaged onto the skin after mixing 2 drops of Mustard essential oil with jojoba oil, it aids in increasing blood circulation with its warming properties, helps open the pores and supports in eliminating the toxins in the body through sweat. This essential oil has high level of vitamin E that promotes healthy skin, moisten the skin, protect the skin from harmful ultra-violet rays, and effectively treat blemishes, wrinkles and fine lines as well.

4. Benefits to the entire system:  Massaging your tummy and abdomen with 2 drops of Mustard oil mixed with sesame oil can help in burning the excess fat, promotes quicker digestion by encouraging the secretion of digestive juices and assists in treating constipation, flatulence and intestinal gas.

Mustard essential oil penetrates deeply into the skin and is a powerful Ayurvedic remedy for treating excess vata based nervous problems and kapha based problems like inflammation and retention of fluids. Mix 2 drops of Mustard oil with coconut oil and gently massage in circular movements on the affected areas to treat rheumatism, lumbago, back pain, headaches and inflammation. Adding 1 drop of this oil to a cup of warm water can serve as an exceptional gargle for protecting your teeth and gums from germs.

This is an excellent massaging oil especially during winter to keep the body warm, trigger the functioning of the muscles and to treat numbness with its irritant properties


Order from here 

2 коментара:

  1. Моля , за да сте наистина полезни за читателите си , внимавайте с термините ! Обратното може да се окаже опасно за следващите съветите ви . Работата ми е да познавам и боравя с различни базови и етерични масла.Масло от синап и синапово етерично масло ( каквото аз не познавам )са различни неща и връзките , които посочвате за поръчка насочват към сусамово олио .В статията , обаче ,говорите за сусамово етерично масло .Какво всъщност наистина имате предвид ?

    ОтговорИзтриване
  2. Аюрведа всъщност е много точна и прецизна наука - едно подобно недоразумение би било щастие , ако се окаже просто неефективно . Може да се окаже и пагубно.

    ОтговорИзтриване