петък, 31 януари 2014 г.

HESH АЮРВЕДИЧНИ ПУДРИ / АШВАГАНДА/ - HESH AYURVEDIC POWDERS /ASHWAGHANDHA/

 Ашваганда на прах 

 

Поръчай
Ашваганда на прах  се получава от корените на растението ашваганда, известно като " Индийски женшен " . Тя е отлично средство при лечение на кашлица , безплодие , импотентност , безсъние , тревожност , стрес, нервно напрежение и ревматизъм . Ашваганда в аюрведическата медицина се използва от векове в Индия. Това е традиционно билка, която се използва за кожни заболявания , тумори , възпаления, артрит и ставни болки . Според Аюрведа , прахът от ашваганда се взима от  жени, като подготовка преди раждане още от древни времена. Доказано е,  че се регенерират и стабилизират метаболитните хормони . Този билков прах е полезен за лечение на маниакална депресия и шизофрения .Ашваганда на прах помага за насърчаване на производството на бели кръвни клетки и по този начин е полезна в борбата с инфекциите .Прахът  от Ашваганда корен е установено,че регулира дейността на щитовидната жлеза . Пациенти с проблеми с нея, хипотиреоидизъм или хипертиреоидизъм е хубаво да приемат билката . Също така се наблюдава забележително повишаване и подобряване на мозъчата дейност. Традиционно се използва в Индия за лечение на психични разстройства, включително амнезия .Ашвагандата на прах може да повиши активността на ацетилхолин рецептора. Тази повишена активност е отговорна за подобряване на познавателната способност и паметта подобрени от ефектите на екстракти , получени от корена . Според различни учени , Ашвагандата на прах засяга множество системи в организма и спомага за емоционалното благосъстояние , психическо острота и физическото благосъстояние . Withaferin -A присъства в корените на Ашваганда, стимулира невротрансмитерните пътеки в мозъка. Този ефект е отговорен за усилване на паметта и свързаните процеси. Ашваганда работи естествено срещу тревожност, паника , стрес , промени в настроението и липса на умствената яснота .
 
Билката увеличава нивата на три мощни антиоксиданти: супероксид дисмутаза , каталаза и глутатион пероксидаза . Тези антиоксиданти произвеждат анти- стрес , противовъзпалителни и анти- стареене ефект. Терапевтичната употреба на Ашваганда корен на прах в Аюрведа е считан за най-известна билкова добавка . Тя е добре призната със своите адаптогенни свойства. Адаптогенът помага за  естественотоувеличаване на устойчивостта на организма към стреса . Повечето аюрведа лекари , традиционно използвали Ашваганда прах за насърчаване на релаксация , емоционално равновесие и сексуален стимул. Хората в Индия , Непал и части от Южна Азия използват главно Ашваганда за лечение на редица заболявания и здравословни проблеми. Билковата медицина счита  Ашваганда за билката на вековете .Най-често срещаниата полза за здравето на Ашваганда включва стимулиране на имунната система. Корените са в състояние на увеличаване на броя на белите кръвни клетки . Тя помага за облекчаване на безсънието и притежаватлеки седативни свойства, които помагат за насърчаване на здрав сън . Също така помага да се регулира нивото на кръвната захар и е от полза при лечение на загуба на тегло . Според изследователските доклади ,Ашвагандата на прах може да бъде ефективна билкова добавка за лечение на рак. Тя е в състояние да забави растежа на тумораАшвагандата е популярен мъжки сексуален тоник в Индия. Тя също така помага за намаляване нивата на лошия холестерол , което е причина за хипертония и сърдечно-съдови проблеми. Последните проучвания показват, че Ашваганда корен притежава стероидни свойства, които могат да бъдат ефективни при лечение на възпаления . Тя се използва и за лечение на болки в кръста и ишиас . Билката е безопасна за употреба , тъй като е натурална и без странични ефекти.


ASHWAGHANDHA POWDER

 

Ashwagandha Powder is obtained from the ashwagandha roots. Ashwagandha (Withania somnifera) is most commonly known as 'Indian ginseng'. It is an excellent herbal remedy for the treatment of cough, infertility, impotence, insomnia, anxiety, stress, nervous tension and rheumatism. Ashwagandha root is an ayurvedic medicine used for centuries in India. It has been traditionally used for skin diseases, tumors, inflammation, arthritis and joint pains. According to Ayurveda, powder of ashwagandha has been taken by women as pre-birth preparation since ancient times. It has been shown to regenerate and stabilize metabolic hormones. This herbal powder is useful for the treatment of manic depression and schizophrenia. Ashwagandha powder helps to promote the production of white blood cells and thus useful in fighting infection.

Powder of ashwagandha root has been found to regulate thyroid activity. Patients with thyroid problem, either hypothyroidism or hyperthyroidism get benefitted. It also shows remarkable promise for enhancing increasing brain activities. It has been traditionally used in India to treat mental disorders, including amnesia. Ashwagandha powder can also increase activity of acetylcholine receptor. This increased activity is responsible for cognition-enhancing and memory-improving effects of extracts obtained from ashwagandha roots. According to various scientists, Ashwagandha roots powder affects multiple body systems and promotes emotional well-being, mental sharpness and physical well-being. Withaferin-A present in Ashwagandha roots stimulates neurotransmitter pathways in the brain. This effect is responsible for memory enhancement and related processes. Ashwagandha works naturally to alleviate anxiety, panic, stress, mood swings and lack of mental clarity.

Ashwagandha powder increase the levels of three powerful antioxidants i.e. superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase. These antioxidants produce anti-stress, anti-inflammatory and anti-aging effects. The therapeutic use of ashwagandha root powder in Ayurveda is regarded as the best known herbal supplement. It is better recognized for its adaptogenic properties. An adaptogen helps to naturally increase the body's resistance to stress. Most Ayurvedic physicians traditionally used ashwagandha powder to promote relaxation, emotional balance and sexual enhancement. People in India, Nepal and parts of South Asia mainly use ashwagandha roots to treat a number of ailments and health problems. Herbal medicine considers ashwagandha as the herb of the ages.

The most common benefit of ashwagandha root includes boosting the immune system. The roots are capable of increasing the number of white blood cells. It helps to relieve insomnia and possess mild sedative properties that help to promote sound sleep. It also helps to regulate blood sugar levels and beneficial in the treatment of weight loss. According to research reports, ashwagandha roots powder can be an effective herbal supplement for the treatment of cancer. It has the ability to slow tumor growth. It helps to cure erectile dysfunction and improve male sperm count. Ashwagandha root is a popular male sex tonic in India. It also helps to reduce a bad cholesterol level which is responsible for hypertension and cardiovascular problems. Recent studies revealed that ashwagandha root contains steroidal properties which can be effective in treating inflammation. It is also used to treat low back pain and sciatica. It is generally safe to use, as it is purely natural and free from side effects.

Няма коментари:

Публикуване на коментар