събота, 9 ноември 2013 г.

Чаванпраш - Chyawanprash


Чаванпраш


Още от древни времена, Чаванпраш е наричан "балсамът на безсмъртието" в Индия. Това е една от най-старите разаяни, сведения за която датират от второто хилядолетие преди Христа. 
Главно използван в Индия за здраве и благополучие, чаванпрашът  е билков тоник приготвен по стара аюрведична рецепта. Тази формула съдържа билки познати със силните имуноподсилващи и енергизиращи свойства.

 

История, мит и произход


Вярва се, че формулата на чаванпраш е открита от мъдрецът Чаван. Той бил първият човек приготвил тоника за да възвърне младоста  и дълголетието си. Чарак Самита, древният аюрведичен трактат написан от мъдрецът Чарак през IVв пр. Хр., съдържа първата исторически документирана рецепта за чаванпраш. Според древният текст, чаванпраш е най- значимата от всички разаяни /билкови формули/. 

 

Доказана рецепта


Това уникално "сладко" е микс от 49 силни аюрведични билки заедно с амла като базова съставка. Другите съставки в тази традиционна рецепта включват ашваганда, дълъг пипер, кардамом, индийско орехче и канела заедно с гий и мед. Този елексир, подходящ за всички без значение от възрастта и пола, създава хармонична синергия в тялото довеждайки до по-добър метаболизъм. Ето няколко лечебни свойства на  чаванпраш


 Храносмилатена и имунна система


Основната съставка на чаванпраш - амлата съдържа 30 пъти повече витамин С от портокала и помага в подсилването на имунната система и ускорява оздравителния процес. Редовният прием на чаванпраш помага на храносмилането, абсорбирането и усвояването на храната, както и на баланса на стомашните киселини.

 

Сърце и мозък


Перфектната комбинация от аюрведични билки действа като кардиологичен стимулант и помага за доброто функциониране на сърцето, Чаванпраш подхранва мозъчните клетки, като поддържа нервната система и засилва координацията и силата на паметта.

Бели дробове, черен дроб и бъбреци


Доброто функциониране на дробовете се осигурява от редовната употреба на чаванпраш. Водният баланс се поддържа в белите дробове и това дава енергия на респираторната система. Чаванпраш помага за пречистването на кръвта и укрепва черния дроб и елиминира токсините. Помага за баланса на енергията в тялото и облекчава констипацията. Освен това пречиства тялото от излишните вещества без да провокира честата работа на отделителната система.

Други полезни действия


Холистичната традиционна формула на чаванпраш благоприятстваза състоянието на кожата, тена и чистотата й като се бори с дермалните бактерии. ПОмага за растежа на косата и абсорбирането на калций засилващ костите и зъбите. Чаванпраш е много полезен за лечение на кашлица и астма. Антиоксидантните качества на тоника действат срещу процеса на стареене и поддържа свежия вид. Чаванпраш помага на фертилитета, регулира менструацията и помага при проблемно зачеване. Подобрява функцията на мускулите като предизвиква синтеза на протеини. Елиминира последствията от стрса, депресията, синдрома на хроничната умора. Укрепва косата и ноктите.

Как да взимаме Чаванпраш

Препорачителната доза Чаванпраш е по една чаена лъжичка сутрин и вечер. Пастата може да се приема директно или да се смеси с топло мляко или вода. Някои хора го предпочитат дори намазан на крекер или филийка.

Полезни връзки към електронен магазин:
Chyawanprash: http://www.mysupermarketbulgaria.com/shopexd.asp?id=397

ChyawanprashSince ancient times, Chyawanprash is called the balm of immortality in India. This is one of the most ancient Rasayanas, the first mention of which belongs to the second millenium BC. ommonly used in India for health and wellbeing, chyawanprash is an herbal tonic prepared by using an ancient Ayurvedic formula. This Ayurvedic preparation contains herbs that are considered to have potent immune-booster and energizing capacity.

 

 

 

History, Myth & Origin


It is believed that the formula of Chyawanprash was discovered by the sage Chyawan. He was the first to prepare this tonic, and used it to regain his own youth and longevity. Charak Samhita, the ancient Ayurvedic treatise written by sage Charak in the 4th century BC, contains the first historically documented formula for Chyawanprash. According to this ancient text, Chyawanprash is "the foremost of all ‘rasayanas’ or herbal formulations.

 

A Proven Recipe


This unique ‘jam’ is a mix of 49 powerful ayurvedic herbs with ‘amla’ (Indian gooseberry) or Emblica officinalis as the base. The other ingredients in this traditional recipe include ashwaganda, pippali, cardamom, nutmeg and cinnamon in a base of clarified butter and honey. This 'elixir' is good for all, irrespective of age and gender, and creates a harmonious synergy in the body leading to better metabolism. Here’re some specific health benefits of Chyawanprash.

 

 Digestive and Immune System


Chaywanprash's basic ingredient amla has 30 times more vitamin C than orange and helps in strengthening the immune system and expediting the healing process. Regular intake of chyawanprash strengthens digestion, absorption and assimilation of food and balances stomach acids.


Heart and Brain


The perfect blend of Ayurvedic herbs acts as a cardiac stimulant and helps in smooth functioning of the heart. Chyawanprash nourishes the brain cells by supporting the nervous system and enhances co-ordination and memory power. The tonic is good for students as it increases retention and recall.


Lung, Liver and Kidneys


The smooth functioning of the lungs is facilitated by the regular intake of chyawanprash. Moisture balance is maintained in the lungs and gives new energy to respiratory system. Chyawanprash helps purify blood and invigorates the liver and helps to eliminate toxins. It helps the downward flow of energy in the body and eases constipation. Apart from these, the herbal jam eliminates wastes from the body without overworking the urinary system.


Other Benefits


The holistic traditional formula of chyawanprash improves skin complexion, glow and fights dermal bacterial infection. It promotes hair growth and helps absorption of calcium resulting in strong bones and teeth. It is especially good for alleviating cough and asthma. The anti-oxidant properties of the tonic act against the ageing process and maintain youthfulness. Chyawanprash enhances fertility, keeps menstruation regular and helps to overcome difficulties in conception. It also improves muscle tone by enhancing protein synthesis effectively.Еliminates consequences of stress, depression, chronic fatigue syndrome.Strengthens hair and nails.

How to Use ChyawanprashThe recommended dosage for chyawanprash is one teaspoon each in the morning and night. The sticky jam can be taken directly. It can also be mixed in warm milk or water. Some people like taking this herbal tonic by putting it on a cracker or bread as well.Useful links:
Chawanprash: http://www.mysupermarketbulgaria.com/shopexd.asp?id=397

Няма коментари:

Публикуване на коментар