вторник, 12 август 2014 г.

Какво е Нети Лота и как да го използваме безопасно - What is a neti Pot and how to use it with no danger

Как да използваме Нети лота безопасно


Въведение


Нети лота или наричано на прост език чайниче за Аюрведа, се използва за много стара техника за пречистване, наричана Джала Нети идваща от традициите на Хатха Йога в Индия. Буквалният превод от Санскрит е "прочистване с вода". В по-сървеменната литературата на английски по темата, ще го срещнете като "nasal irrigation".
Нети лота се пълни с физиологичен разтвор с телесна температура със същата концентрация, както на телесните течности. С този разтвор носните кухини се промиват така, че разтворът влиза в едната ноздра и излиза през другата. Съществува и техника за напреднали: разтворът влиза в едната ноздра и излиза през устата. Едва ли ще  го усетите ако разтворът е с правилната концентрация, температура и ако използвате добра техника за това промиване. Със сигурност няма да изпитате дискомфорт или болка.
В йогийската традиция, Джала нети се практикува ежедневно, като част от сутрешния тоалет, например като миенето на зъбите. Може да се практикува и по-често ако живеете или работите в район със замърсен въздух или ако страдате от заболявания като сенна хрема например.

Физиологичният разтвор


Първо намерете си сол без никакви добавки. Масово предлаганата сол често съдържа химически противослепващи агенти и др. Може да ползвате морска сол, най-добре без добавен йодид или медицинска/фармацевтична сол, която ще намерите в аптеките. Счита се, че хималайската сол е най-подходяща за целта.


Разтворът, който ползвате трябва да съдържа  0,9% сол, както телесните течности. Лесно може да го измерите, като към 500мл вода добавите 1 ч.л. сол. Това е около 0,9%. Когато разберете как трябва да се усеща, ще разберете колко сол Ви трябва за Вашия разтвор. Ако за Вас е по-лесно, може да пробвате водата на вкус, за да постигате една и съща концентрация всеки път.
Вземете вода със стайна температура за Джала Нети. Сипете няколко капки от вътрешната страна на китката ,за да проверите дали водата е с правилната температура. Ръцете Ви не са достатъчно чувствителни. По-добре е водата да е малко по-топла, отколкото по-студена. Разбъркайте добре, така че солта да се разтвори напълно във водата. с натрупването на опит ще видите, че концентрацията на разтвора е индивидуална за всеки човек. Някои предпочитат по-солен разтвор, други хора практикуват Джала Нети с чиста вода. Лигавицата на носа е много чувствителна и реагира моментално, ако има някакъв проблем. Това Ви показва дали всичко е наред. Ако ползвате описаните по-горе разтвор и температура няма да имате неприятно усещане и дискомфорт.

Техника - Как да използваме Нети лота /чайниче за Аюрведа

  Най-често практикуван метод - От страна в страна 1. Напълнете чайничето и застанете пред мивката. 
 2. Наведете се над мивката и дишайте нормално през устата. Когато отворите устата си достатъчно широко, пътищата между носната кухина и устата са затворени. Не може да влезе вода в устата или гърлото Ви. Не говорете и не се смейте, не трябва да влиза въздух в носа Ви. Няма да усетите чувството, че има вода в дихателните ви пътища, ако внимавате да не влиза въздух в носа.   
 3. Сега сложете специалното конусче  за носа в дясната си ноздра и внимателно завъртете, така че да изолирате, за да не излиза вода от нея.  
 4. След това внимателно наведете главата си напред и я наклонете наляво. Лявата ноздра трябва да е най-ниската. Челото и брадичката ви трябва да бъдат горе-долу на същото ниво. 
 5. Сега трябва да експериментирате с позата на главата си. Когато водата започне да излиза от лявата Ви ноздра, задръжте така и започнете да въртите чайничето, така че водата да продължи да навлиза в носа Ви.  
 6. Добре е да започнете с половин чайниче за всяка страна. За това изчакайте около 20 секунди и махнете конусчето от носа си. След като известно време потринирате с половин чайниче за страна, може да използвате цяло чайниче за страна.  
 7. Наклонете главата си на половина и оставете водата да изтече докрай от носа Ви. Духнете внимателно и леко с двете ноздри. Не духайте силно и не запушвайте едната ноздра. Това може да качи водата в ушите Ви, което не би позволило правилното изсушаване на кухината.    
 8. Повторете процедурата с лявата ноздра, като правите всичко описано по-горе в обратната посока.  
 9. Когато привършите оствете отново водата да изтече напълно от носа Ви и внимателно издухайте водата. Изсушаването на носната лигавица е изключително важно и не бива да бъде пренебрегвано! 
Ако имате заседнал секрет, уверете се , че водата, която влиза в носа Ви не се връща обратно в чайничето. При по-сериозни запушвания от секрет сложете чайничето на ноздрата си, налейте малко вода, налейте в носа, махнете чайничето и оставете водата да изтече навън. 
Ако се притеснявате да го направите сами, консултирайте се с някой, който го прави редовно: например учител по йога или практикуващ. Повечето от тях ще знаят техниката. Ако пробвате известно време и водата не излиза от другата ноздра, поискайте съвет от лекар. Може запушването да е анатомично.
Метод за напреднали - навътре- също безопасен

Този метод се нарича Вюткрама Капалабхати или в западната литература "sinus bellowing" (достигане надолу до синусите) и прочиства места, на които горният метод  "от страна в страна" не може да достигне. Това е по-усъвършенстван и по-ефективен метод за напреднали. Има по-добър ефект при оплаквания като синузит, хъркане и проблеми с гърлото. Пробвайте това само ако сте усъвършенствали метода "от страна в страна". 

 1. Винаги започвайте с почистване на носа с горния метод "от страна в страна". 
 2. След това започнете все едно ще използвате метода "от страна в страна". Внимателно шмръкнете малко вода в устата си и изплюйте. Въпреки че не е опасно, се опитайте да не поглъщате водата. 
 3. Не е нужно да оставяте носа да изсъхне между практикуването на  двете техники, трябва да обърнете изключително внимание на почистването на носа след това, защото втората техника прониква на места, които е вероятно да са много замърсени.


Ползи

 • премахва замърсявания и инфекциозни микроорганизми от носната кухина и дихателните пътища в носа.
 • намалява честотата и продължителността на настинки и грипни състояния
 • Облекчава алергични състояния като сенна хрема
 • Цялостно и дълготрайно подобрява дишането през носа, което подобрява състоянието при астма и бронхит
 • овлажнява и хидратира лигавицата в носната кухина и дихателните пътища в носа
 • намалява симптомите на хроничен синузит
 • промива слъзните канали и подобрява зрението
 • значително подобрява сетивата вкус и мирис, затова е много полезно ако сте решили да спрете да пушите
 • може да е много полезни при някои проблеми с ушите
 • Стимулира Ajna-Chakra - Шеста чакра при третото око
 • Има хармонизиращ и успокояващ ефект върху мозъка
 •  
   
Информация: Нети лота може да намерите в магазините ни в София и Варна, както и да поръчате от профила ни в OLX.


How to Use a Neti Pot With No Danger
order


Introduction


A Neti Pot is used for Jala Neti, a very old cleansing technique of the Hatha Yoga tradition of India. The literal translation of the Sanskrit term means "water cleansing“. The newly established modern word for Jala Neti is nasal irrigation.

The Neti pot is filled with a body-warm saline solution of the same concentration as the body fluids. With this solution the nasal cavities are rinsed so that the salty water goes in through one nostril and comes out to the other. A more advanced technique is letting the water in through one nostril and out through the mouth. This is hardly felt if the salt concentration, water temperature and technique are good, for sure there is no pain or uncomfortable feeling involved.

In the yogic tradition, Jala Neti is performed every morning with the daily routine such as toothbrushing. It can be performed more often if you work or live in a polluted area or have health problems such as hay fever.

Saline Solution


Firstly, buy a type of salt without anything added. Industrial salt often has added chemical anticaking agents. You can use normal sea salt, best without added iodine, or pharmaceutical salt which you can buy in health stores or pharmacies.

The solution you use should have 0,9% of salt, like the body fluids do. Some Neti Pots have a spoon to measure this exactly. If yours does not have such a spoon, you can start by taking 500 ml of water and add one teaspoon of salt, this is about 0,9%. Once you know how it should feel, you will find out how much you need for your own Neti pot. If it is easier for you, you can use the taste of the water to find the same concentration every time.

Take body-warm water for Jala Neti. Pour some drops on the inside of your wrist to see if the water has the right temperature, the hands are not sensitive enough. It is better to have the water a little bit too warm than too cold. Mix well so that the salt is diluted completely.

You will find all this out with growing experience, it differs from person to person. Some like a higher saline solution, some even do it without salt. The tissue of the nose is very sensitive and reacts immediately if something is not right. This shows you if everything is fine.If you take the described solution and temperature, there should be no uncomfortable feelings at all.

Technique - How To Use A Neti Pot

Most Common Method - Sideways


Fill your Neti pot and stand in front of the sink.
Bend over the sink and breathe naturally through your mouth. By opening your mouth wide enough, the passage from the nose to the mouth is closed. No water can get into your mouth or your throat. Don't talk or laugh, no air should come into your nose now. There won't be a feeling of having water in the airways if you pay attention to this.
Now put the nose cone into your right nostril and seal it with some gentle moves so that no water is coming out of this nostril.
Then gently bend your head forward and roll it to the left side. The left nostril should be the lowest point. Forehead and chin should be about the same level.
You need to experiment with the posture of your head. Once the water is coming out of your left nostril, hold your head and only move the Neti pot to keep the water pouring in.
You should start with half a pot per side. For this wait about 20 seconds and remove the nose cone out of your right nostril.If you practised with half apot fir some time, you can use one pot per side.
Bring your head to the middle and let all the water flow out. Blow gently with both nostrils. You should not close one nostril now and you should not blow hardly. This can bring the water up in you ears where it cannot dry correctly.
Repeat the procedure with the left nostril, doing everything in the opposite direction.
When you finished let all the water flow out again and gently blow the water out of both nostrils. You can roll your head in every direction and let it hang and move it then to get all the water out. Drying up the nose is very important and should not be neglected!
If you have a mucus blockage you can go back and forth for some times. Make sure that the water which has entered the nose does not flow back in the Neti pot. Therefore put the cone in your nose, pour some water in, remove the pot and let it flow out again.
If you have problems doing this alone, you can ask people who practise yoga or give yoga classes to show you. Most yoga practitioners will know this technique.
If you try it for some time and the water does not come out of the other nostril, you should ask a doctor for advise. There could be some type of anatomical blockage.Advanced Method - Backwards - No Danger

This is called Vyutkrama Kapalabhati or sinus bellowing and cleanses a part where the water cannot flow just by using the sideways technique. It is a more advanced and more powerful technique. It has a better effect on some diseases and problems such as sinusitis, snoring or throat problems. You should only try this if you have mastered the sideways technique.
Always start with by cleaning your nose with one or two pots using the sideways technique.
Then start just as if you would do the sideways technique. Gently sniff some water back into your mouth and spit it out.
Even though there no danger you should try not to swallow the water.
You do not need to dry your nose between the two techniques but you should pay extra-attention on cleaning your nose afterwards as the water reaches deeper and in more places than just by using the sideways technique.

Benefits

 • removes dirt and infectious microorganisms from the nasal cavities and passageways
 • reduces the frequency and duration of colds
 • reduces allergic problems such as hay fever
 • improves your nose breathing generally and therefore reduces diseases such as asthma and bronchitis
 • moistens dry nasal cavities and passageways
 • reduces the symptoms of chronic sinusitis
 • flushes the tear ducts and increases eye sight
 • improves your sense of smell and taste, is therefore very good if you want to stop smoking
 • can be beneficial for some types of ear disorders
 • stimulates Ajna-Chakra
 • has a harmonizing and calming effect on the mind
You can find this product and many other in our shops in Sofia and Varna, or you can order from our site, as well as here

Няма коментари:

Публикуване на коментар