петък, 12 юли 2013 г.

Най-добрите аюрведични масажни масла и приложенеито им /част 2/ Top Ten Ayurvedic Herbal Massage Treatments /part 2/

     НАЙ-ДОБРИТЕ АЮРВЕДИЧНИ МАСАЖНИ МАСЛА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ 

част 2

Нараян масло
Маха Нараян Тайла
масажно масло

Нараян е водещо масло за лечение на опорно-двигателния апарат в Аюрведа. Има различни марки, концепцията е почти винаги една, но обикновено съдържа етеричните масла с неутрално базово масло, обикновено сусамово масло. Етеричните масла са затоплящ и охлаждащ ефект. Типични етерични масла са ментовото масло, евкалиптово и карамфилово

В сложната традиционна формула се включват сусамово масло, Bala (Sida cordifolia), Ашваганда или Индийски женшен (Withania somnifera) смола от Босвелия (Boswellia Serrata) Гугул смола (Commiphora Mukul), Уинтъргрийн (Gaultheria procumbens), Аир (Acorus тръстика), Женско биле (Glychyrrhiza Glabra), Tрифала, Анджелика (Angelica archangelica), бодлив храст (Xanthoxylum SPP)., Шиладжит(минерална смола), сминдух (Trigonella foenumgraeceum), куркума (Curcuma Longa), хвощ (Equisetum arvense), индийско орехче (Myristica fragrans) , Карамфил (Caryophyllus aromaticus),    камфор(Cinnamomum camphora), Смирна (Commiphora molmol), масло от чаено дърво  и масло от Живан

Това ободряващо масло увеличава кръвообращението, намалява болката и е осново при лечението на остеоартрит.

Охлаждащи масла
Плодовете от Амла (Emblica Officinalis) са основна противовъзпалителна билка за хронични заболявания. Тя се присъства в много растителни масла за горещо нанасяне. масажното масло от Амла (сусам, Amla плодове, дълъг пипер, guduchi) се използва при възпаление на ставите и възпаление на скалпа.
Амлата често се появява в основната смес от билка за здравето на косата, Брингаж листа (Eclipta Алба) в лекарствени препарати коса, когато възпалението е основният процес, който възпрепятства растежа на косата и здравето и. Маслото Брингаж често съдържа сусам, Брингаж, Амла, Бибитаки и Брахми.
Комбинацията от Брахми и Амла носи две охлаждащи билки предназначени за охлаждащ масаж. Комплексната формула за голямо охлаждане съдържа сусам, билва, брахми, амла, Ашваганда или Индийски женшен, Канта Кари,гошкура, Бала, Нийм, Пунарнава, Атибала,Агниманта, Прасарани, патал твак,шатавари,мишрея, джатаманси, куркума, дарихурида, шиладжиа, сандалово дърво, пушкармул, кардамон,манжиста, женско биле, дилянка и много други.
Top Ten Ayurvedic Herbal Massage Treatments /part 2/


Narayan Oil

Mahan Narayan Taila oil
Narayan Oil is the leading musculoskeletal treatment oil in Ayurveda. It is really a concept, or category, more than a specific formula, and there are many brands and variations. But generally it contains essential oils in a neutral oil base, usually sesame oil. The essential oils have heating and cooling effects. Typical essential oils would be peppermint, eucalyptus and clove.
.
A complicated traditional formula includes sesame oil, Bala (Sida cordifolia), Ashwaganda (Withania somnifera) Boswellia gum (Boswellia serrata) Guggul gum (Commiphora mukul), Wintergreen (Gaultheria procumbens), Calamus (Acorus calamus), Licorice (Glychyrrhiza glabra), Triphala (Three myrobalan fruits), Angelica (Angelica archangelica), Prickly Ash (Xanthoxylum spp.), Shilajit (Mineral pitch), Fenugreek (Trigonella foenumgraeceum), Turmeric (Curcuma longa), Horsetail (Equisetum arvense), Nutmeg (Myristica fragrans), Clove (Caryophyllus aromaticus), Camphor (Cinnamomum camphora), Myrrh (Commiphora molmol), Tea tree oil and     Jivan oil.
.
This invigorating oil increases circulation and decreases pain. It is classic for osteoarthriris.

Cooling Massage Oils Quench the Fire

Amla fruit (Emblica officinalis) is the 
main anti-inflammatory herb for chronic conditions. It appears in many herbal oils for hot conditions. Amla massage oil (sesame, amla fruit, long pepper, guduchi) is used for joint inflammation and inflamed scalp conditions.
Amla commonly appears with the main herb for hair health, bringraj leaf (Eclipta alba) in medicinal hair preparations, as inflammation is the main process that foils hair growth and health. Bringraj scalp oil often contains sesame, bringraj, amla, bibitaki and Brahmi.
The Brahmi-Amla combination brings two cooling herbs to hot tissues. A complex formula for a very cooling massage oil includes sesame, bilwa, brahmi, amla, ashwaganda, kanta kari, gokshura, bala, neem, punarnava, atibala, agnimantha, prasarani, patal twak, shatavari, mishreya , jatamansi , turmeric, daruharidra, shailja, sandalwood, pushkarmool, cardamom , manjistha, licorice, valerian, nutgrass, tejpatra, bringraj, jiwak, calamus and kama duda.

Няма коментари:

Публикуване на коментар