сряда, 31 юли 2013 г.

Билки за жената - Nector Herbs for Female
Билки за жената

Супари (Бийтъл ядки) : 

 Поддържа в здравословна норма производството на женски хормони и облекчава прекомерното сгъстяване на кръвта и задръстване на коремната област. Той също така поддържа  женската полова система, помага за облекчаване менопаузата  и помага за поддържането на  либидото. Тя се използва и за проверка на гинекологични проблеми и вагинални зауствания. Това помага за увеличаване на задържащ силата на матката. Премахва слабост след раждане на дете. Полезно при бяло течение и болки в гърба.
 Шатавари (Asparagus racemosus ) :


Шатавари е билка регулираща хормоналния баланс, всъщност тя  се счита за една от най-полезните за жените, тъй като контролира хормоналата система. Шатавари ефективно подхранва и изчиства кръвта  и женските репродуктивни органи.
Билката е източник на естествени естрогени. Тя е подхадящ избор за жени, които кърмят или за такива в менопауза и след менопауза.
Шатавари  изцяло подхранва и прочиства кръвта и репродуктивните органи на жената подпомагайки ефикасността и плодовитостта. Заздравява матката и яйчниците подготвяйки организма за бременност и предпазва от преждевременно раждане. Шатавари  съдържа фито-естогрени предшествениците на естрогена и много полезна за жени с ниски нива на естроген като резултат от менопаузата. 
Шатавари действа  благоприятно при липса на кърма.
АшвагандаWithania somnifera ) :

Името на Ашваганда на санскрит означава " да имаш миризмата на кон" тъй като дава "конска" сила и сексуална енергия.  Ашва - кон и ганда - трева."
Билката помага при безплодие. Ашваганда се използва и при аменореа/липса или забавяне на менструацията/, менорагия/облиен кръвоизлив при менструация/ също така предотвратява преждевременна менопауза и заболявания като Пракинсон. Сред другите специфични женски проблеми, при които Ашваганда е полезна са периода на бременност, аборт или общо лечение на безполдие


Готу Кола (Centella Asiatica) :


 


 Centella asiatica е адаптоген, те  клас вещества, които подпомагат адаптацията на тялото към стреса, като поддържат хомеостазата и асистират на нервнaта система да отговори на шокови въздействия. Това включва както психологически стрес като този по време на състезания, така и чисто метаболитен (стрес от продължителни натоварвания) или физиологичен - максимални силови опити.Ашока (Saraca Indica)

Saraca Indica е дребно вечнозелено дърво. Кората му съдържа естрогенни съединия и има стимулиращ ефект на ендометриума / вътрешния слой на матката/ и тъканта на яйчниците. Полезна е при менорагия причинена от миома на матката, леукореа / бяло течение/ и вътрешни кръвоизливи. Билката е утвърдена при лечение на менорагия и дисменорагия. Има стимулиращо действие върху тъканта на яйчниците произвеждайки естрогенен ефект, който подпомага възстановяването на ендометриума и спира кървенето.Лодра (Symplocos racemosa)Лодрата е  вечнозелено дърво с бели до жълти цветове и лилаво-черни костилкови плодове. Неговата астригнентна кора  се препоръчва при лечение  на менорагия и други маточни заболявания. 
Кората на стъблото има противовъзпалителни свойства. Тя се използва в Аюрведа за различните женски проблеми.

Грит Кумари (Aloe Vera )

Aloe barbadensisе е многогодишно растение с късо стъбло, гъсто разположени листа, които имат бодли по края. Алоето е било използвано срещу много проблеми при храносмилане, с кожата и черения дроб. Изследване доказва, че инвитро получаването на естрадиол и прогрестерон от яйцеклетките значително се повишава при приемането на алое.


Nector Herbs for Female

Supari (Betel Nut) : 

 It gently maintains the healthy production of female hormones & relieves congestion of the blood & abdominal area. It also maintains healthy female reproductive system, helps eases menopausal transition and helps support healthy libido. It is also used to check the gynecological problems and vaginal discharges. It helps in increasing the retentive power of the uterus. Removes debility after child birth. Useful in Leucorrhoea and backache.
 Shatavari (Asparagus racemosus ) :


Shatavari is herb that regulates hormonal secretion, Shatavari is in fact considered to be one of the most helpful herbs for women as it helps in balancing the female hormonal system. Shatavarieffectively nourishes and cleanses the blood and the female reproductive organs. It is also a best source of plant-derived estrogens. Shatavari really a healthy choice for women who are nursing as well as menopausal and post-menopausal women. 
Shatavari totally nourishes and cleanses the blood and the female reproductive organs causing it to be very effective in the enhancing fertility. It nourishes the here womb and ovum and prepares the female organs for pregnancy and prevents threatened miscarriage. Shatavari contains phyto-estrogens, the precursors of estrogen and is very helpful for women who suffer from low natural estrogen levels as a result of menopause.
Shatavari acts as a galactagogue and is useful in lactation failure - it promotes lactation.

Ashwagandha (Withania somnifera ) :

The name Ashwagandha in Sanskrit means "having the smell of the horse" as it’s giving a "horse" life force and sexual energy. "Ashwa" - the horse and "Gandha" – the grass.
The herb helps to mend female infertility. Ashwagandha is also used for the treatment of amenorrhea (delay or absence of menstruation), menorrhagia (heavy menstrual bleeding), as well as Ashwagandha prevents premature menopause, and that pesky diseases like Parkinson's disease. Among other specific woman conditions, when Ashwagandha is rather useful are the pregnancy period and abortion or in the complex treatment of female infertility. 

Gotu Kola (Centella Asiatica) :


 Centella asiatica is an adaptogen, it helps to reduce the nervous tension caused by abnormal production of certain hormones, resulting in increasing the chance of hormonal harmony, leading to increasing of sexual desire and increase percentage of conceive.

Ashoka (Saraca Indica)

Saraca Indica is a small evergreen tree. Its bark contains an oestrogenic compound  and has stimulating effect on the endometrium ( inner layer of uterus ) and ovarian tissue. It is useful in menorrhagia (excessive menstrual bleeding) due to uterine fibroids, leukorrhoea (white discharge) and in internal bleeding. It is well established for its effectiveness in menorrhagia and dysmenorrhoea. It also has a stimulatory effect on the ovarian tissue and may produce an oestrogen-like effect that enhances the repair of the endometrium and stops bleeding. 
Lodhra (Symplocos racemosa)Lodhra is an evergreen tree, with white to yellowish flowers, and purplish black drupes. Its astringent bark is recommended in the treatment  of menorrhagia and other uterine disorders.
The stem bark has anti-inflammatory properties. It is used in ayurveda for the various female disorders.


Ghrit Kumari (Aloe Vera )

Aloe barbadensis is a coarse-looking perennial plant with a short stem, with crowded leaves that have spiny teeth on the margins. Aloes have long been in use for a host of diseases such as, digestive, skin and liver ailments. A study on Aloes showed that the in-vitro production of oestradiol and progesterone by ovarian cells was significantly increased by it.Няма коментари:

Публикуване на коментар