събота, 20 юли 2013 г.

Най-добрите аюрведични масажни масла и приложението им /част 6/ Top Ten Ayurvedic Herbal Massage Treatments /part 6/ Най-добрите аюрведични масажни масла и приложението им 

/част 6/ 

 

 Сух масаж с пудра - край на съсипаните чаршафи!Хората с по-мазна кожа обикновено не се подлагат на масаж с масла. Вместо това използваме добре смлени, сухи билки на прах като лубрикантна основа.Този сух метод е детоксификиращ и стимулиращ за кожата, който не спомага за омазняването. Обикновено пудрите съдържат царевица, сминдух, нахут, пшеница и Трифала – най-използваната формула в Аюрведа. Сухият масаж изисква употребата на големи количества билков прах, от колкото повечето тераптевти са свикнали да използват, затова давайте смело!

                    Киселото мляко - красота  от Аюрведа 
Кислеото мляко успокоява и детоксификира тъканите. Използвайте го чисто като масажна основа или го използвайте сами за масаж в банята. Билковото кисело мляко изобилства от варианти в Аюрведа. Например против бръчки се използват: куркума, кисело мляко, нахутено брашно, джинджифил на прах, а лимоновият сок с нанася на цялото тяло и се масажира обилно след което се оставя да изсъхне преди да се измие с вода.


Подобна рецепта включва кисело мляко получено преди 3 дни, лимонов сок, оцет и сяра.


Аюрведичен масаж при Остеоартрит
Остеоартритът е класическo студено, сухо и дегенеративнo състояние. Масажът при остеоартрит трябва да се направи в топла стая, със затоплящи масла. Вниманието трябва да бъде върху  увеличаване на диапазонът от движения. Тъй като остеоартритните пациенти имат липса на смазочни течност в тъканите, масажното  масло трябва да се използва щедро. Пациентът не трябва да се чувства никаква болка.

Зехтинът е особено добро средство при остеоартрит. Синапено масло, като затопляща подготовка, също е добър избор. Нараян маслото се използва като лек при артрит от векове.


 

Разбира се, болката е първият симптом, който идва на ум, когато повечето хора си помислят за артрит. Но се оказва, че това не се отнася и за тези, които имат заболяването.  Безсънието е сред основните оплаквания на  жертвите на артрит, според проучване от Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил . Това е водещата причина те да  търсят медицинска помощ. Смущенията на съня засенчват проблеми като намалена подвижност, по-малко посещения на семейството и приятелите си и отсъствие от  работа или пропускане на любимите развлекателни дейности.  Масажната терапия е начин за насърчаване на съня, тя може да има особена роля срещи безсънието причинено от остеоартрит. Успокояващи, затоплящи техники са изключително подходящи..
 
Препарати с карамфилово масло, които се прилагат локално, са превъзходни за подобряване на неврологичното състояние на мускулите и могат  да се използват при невромускулни заболявания. Джинджифилоеото масло е еквивалентът на карамфиловото, потискат  нервните сигнали, и се използва при мускулни  спазми. Противовъзпалителните, действащи като "заблудители" на болка  са характерни с  генериране на повърхностно чувство на студ или горещина върху засегнати части от тялото, са известни от векове. Противовъзпалитени са ментово масло, масло от голтерия, камфор, евкалипт  и терпентин, които възбуждат или дразнят нервните окончания, отвличат вниманието на организма от мускулно-скелетни болки. Използвайте ги  правилно, те по принцип са доста безопасни.

 

Top Ten Ayurvedic Herbal Massage Treatments /part 6/


Dry Powder Massage—No Oily Sheets!

People with oily bodies don’t usually get oil massages. Instead, we use finely ground, dry herbal powders as the lubricating medium. This is a new experience for most therapists, but a little experimentation might pay off. This dry method is detoxifying and stimulating for the skin, and does not contribute to the already excessive oil burden. Common powders include corn, fenugreek seed, garbanzo, millet and the triphala herb combination, which is the most widely used formula in Ayurveda. Dry powder massage requires a lot more lubricating powder than most therapists are used to, so pile it on. 

Yogurt - Ayurveda’s Star Beauty TreatmentYogurt soothes the skin and detoxifies the tissue. Use it plain as a massage medium, or use it for self massage in a bath.
Herbal yogurt combinations abound in Ayurveda. For example, as an anti-wrinkle and general skin treatment, turmeric, yogurt, garbanzo flour, ginger powder and lemon juice is applied all over the body, massaged in thoroughly, and allowed to dry, before washing off with plain water.

Another similar skin treatment involves 3-day-old aged yogurt, lemon juice, vinegar and sulfur.
 

Putting it all Together—Ayurvedic Massage for Osteoarthritis

Osteoarthritis is the classic cold, dry and degenerative condition. Massage for osteoarthritis should be done in a warm room, with warming oils. The focus should be on gentle increase of joint range of motion. Since osteoarthritis patients have a lack of oily, lubricating “slime” in the tissues, lubricating oil should be used liberally. The patient should not feel any pain.

Olive oil is a particularly good medium for osteoarthritis. Mustard oil, a warming preparation, is also a good choice. 

Narayan Oil is a centuries-old remedy for arthritis massage.
Of course, pain is the first symptom that comes to mind when most people think about the misery of arthritis. But it turns out not to be the case for those who have the disorder.Lost sleep is among the main grievances of arthritis victims, according to a study from University of North Carolina at Chapel Hill researchers.It’s the leading reason they seek medical care. Sleep disruption overshadows problems such as reduced mobility, fewer visits to family and friends and missing work or favorite recreational activities. Since massage therapy is renowned for promoting sleep, it can have a dramatic benefit in sleep loss from osteoarthritis. Soothing, warming techniques fit the bill.

Clove oil preparations, when applied topically, are superb for enhancing the neurological response of the muscle, and can also be used in neuromuscular diseases. Ginger oil is the counterpart to clove, suppressing the nerve signal, and is used on muscles in spasm.
Counter-irritation, the experience of “fooling” pain by generating a superficial feeling of cold or heat over a sore area, has been known for centuries. Counter-irritants include mint oil, wintergreen oil, camphor, eucalyptus oil and turpentine oil, which arouse or irritate nerve endings, distracting the body’s attention from musculoskeletal pain. Used appropriately, they are generally quite safe.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар