събота, 13 юли 2013 г.

Най-добрите аюрведични масажни масла и приложението им /част 4/ Top Ten Ayurvedic Herbal Massage Treatments /part4/Най-добрите аюрведични масажни масла и приложението им 

/част 4/

 

 

Гий - лек против възпаления

 

Гий, пречистено масло, от което млякото е отстранено,  е  крайъгълен камък при масажа и е най-добрата достъпна противовъзпалителна субстанция. Нанесете гий на засегнатото място от спортни травми или при възпалени артритни стави.
Гий е изключително полезно при чувствителна кожа. Аюрведа препоръча топеното масло, понякога смесено с мед, както компрес за рани, възпаление и мехури. Шата Даут Грита  (100 пъти пречистено топено масло) е традиционен препарат, направен от топено масло. Сто пъти пречистеното топено масло се приготвя от биологично топено краве мляко чрез измиване с вода, многократно, сто пъти, като се използва специфичен предписан метод.
Тази процедура превръща топено масло в мека, охлаждаща, подхранванваша, копринена унгвент, който се използва като традиционен овлажнител и крем против бръчки. Осигурява сияйна и блестяща кожа, особено за хора с лесно възпаляваща се кожа. Може да се използва като ежедневн овлажняващ крем за лицето и тялото  или за масаж на лицето. Прилагайте при слънчево изгаряне, екзема и розацея.

 

Приготвяне на лечебно гий

 

Индия е тропическа държава и в най-топлите области сушенето на билки на слънце по нормалния метод е трудно. Затова са създадени няколко ниско технологични и прости метода за запазване на полезните вещества от растения и билки. Медикаментозно Гий е точно такъв метод.
Билките се се варят с масло Гий и вода, докато водата се изпари. Вадят се билките. . По този начин, на мастноразтворимите и водоразтворимите съставки билки се разтварят и остават  в топено масло. В никакъв случай не бива да остават дори следи от вода, или маслото може да се развали. Самото Гий е консервант, без да е необходимо охлаждане. Така медикаментозното гхи практически може да трае вечно. Медикаментозното топено масло може да се използва вътрешна или външна употреба.

Най- често медикаментозното масло гий е предназначено за възпалителни състояния. Например, добре познатата брахми грита съдържа популярна билка, готу кола, която може да се използва за възпалена кожа.


Шатавари грита, която балансира женските хормони, се иприготвя чрез варене на 1 част корен шатавари в 4 части топено масло и 8 части вода и 8 части мляко (или само на 16 части вода), на слаб огън, докато водата се изпарява и само медикаментознот ий остане.

Ghee - The Miracle For Inflamation

 


Ghee, clarified butter, from which the milk solids have been removed, is a cornerstone massage remedy, and is the premier anti-inflammatory topical. Apply ghee to hot spots from athletic injuries or inflamed arthritic joints.
Ghee, as a massage base, benefits sensitive skin. Ayurveda is known for recommending ghee, sometimes mixed with honey, as an application for wounds, inflammation, and blisters.
Shata Dhaut Ghrita (100 times washed ghee) is a traditional preparation made from ghee. Hundred times washed ghee is prepared from organic cow milk ghee by washing it in water, repeatedly, 100 times, using a specific prescribed method.
This procedure transforms the ghee into a soft, cooling, nourishing, silky unguent that is used as a traditional moisturizer and antiwrinkle skin cream. It produces radiant and glowing skin, especially for people with easily inflamed skin. It can be used as a daily face and body moisturizer or for facial massage. Apply it for the hot issues of sunburn, eczema and rosacea.
Medicated Ghee Preparations

 

 India is a tropical country, and in the hotter areas, it’s difficult to dry herbs in the sun in the conventional way, as they mold from the humidity. So Ayurveda has concocted numerous low technology methods to preserve the active ingredients from plants. Medicated ghee (ghrita in Sanskrit) is just such a method.  

Herbs are simmered in ghee and water until the water evaporates. The spent herb is removed. That way, the fat soluble and the water soluble herb constituents are extracted and remain in the ghee. Every trace of water must be removed, or spoilage may occur. Ghee is self preserving, requiring no refrigeration, so medicated ghee lasts forever, if well cared for. Medicated ghee may be used internally or externally. 


Herbs are simmered in ghee and water until the water evaporates. The spent herb is removed. That way, the fat soluble and the water soluble herb constituents are extracted and remain in the ghee. Every trace of water must be removed, or spoilage may occur. Ghee is self preserving, requiring no refrigeration, so medicated ghee lasts forever, if well cared for. Medicated ghee may be used internally or externally.Shatavari ghrita, which balances female hormones, is made by simmering 1 part shatavari root in 4 parts ghee and 8 parts water and 8 parts milk (or just 16 parts water), over a low heat, until all the water is evaporated and only the medicated ghee remains.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар